VERSLO ETIKOS KODEKSAS

Esame didelė verslo grupė, užimanti svarbią vietą Baltijos šalyse ir Vidurio Europos rinkose, todėl suprantame, kad esame atsakingi už savo veiksmus,
turinčius įtaką mūsų klientams, darbuotojams, visuomenei, mus supančiai aplinkai.

Visose rinkose ir šalyse, kuriose veikiame, mes stengiamės plėtoti savo veiklą sąžiningai ir skaidriai, laikytis aukštų verslo etikos standartų. Norime, kad šių standartų laikytųsi visos mūsų grupės bendrovės.

Mūsų atsakingos veiklos kryptis apibrėžia Verslo etikos kodeksas, kuriame atskleidžiame, kaip mes kuriame verslo ryšius ir laikomės elgesio standartų
bendraudami su darbuotojais, klientais, partneriais, tiekėjais, valdžios ir kitomis institucijomis bei visuomene.

Kam taikomas kodeksas?

Verslo etikos kodeksas skirtas visiems įmonių grupės darbuotojams visose rinkose, šalyse ir srityse, kuriose veikia „Vilniaus prekyba“ ar jos bendrovės
(visos „Vilniaus prekybos“ įmonių grupę sudarančios bendrovės toliau – Bendrovė, -ės).

Kodekso laikymosi užtikrinimas

Atsižvelgdama į geriausią verslo lyderių praktiką, Bendrovė užtikrina informacijos teikimo kanalus, kuriais naudodamiesi darbuotojai, klientai,
verslo partneriai, tiekėjai ir kiti suinteresuoti asmenys galėtų pranešti apie elgesį, pažeidžiantį Verslo etikos kodekse įtvirtintus principus.