Santykiai su verslo partneriais

Mūsų tikslas – su verslo partneriais kurti konstruktyvius ir abipusiai naudingus ryšius. Todėl bendraujame dalykiškai, laikydamiesi verslo etikos, nepamiršdami savo tikslų.

Veikiame pasitikėjimo ir susitarimų pagrindu.

Esame pasirengę užmegzti ryšius su naujais verslo partneriais.

Iš verslo partnerių tikimės, kad jie sąžiningai konkuruos savo veiklos srityje.

Verslo sprendimus ir veiksmus grindžiame didžiausios naudos mūsų Bendrovei, klientams ir akcininkams principu. Todėl sprendimai negali būti priimami asmeniniais tikslais ar interesais – pastarieji negali turėti įtakos mūsų nepriklausomam ir racionaliam vertinimui.

Verslo partneriai neturėtų siūlyti mūsų darbuotojams dovanų ar kitokios naudos, kuri gali daryti įtaką Bendrovės darbuotojų objektyvumui verslo partnerių atžvilgiu.

Saugome verslo partnerių jai patikėtą konfidencialią informaciją ir naudojame ją tik tiek, kiek yra sutarta su verslo partneriu arba nustatyta įstatymuose.