Santykiai su konkurentais

Nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis. Veikiame konkurencingose rinkose, todėl nuolat konkuruojame, laikydamiesi konkurenciją ir rinkos sąžiningą veikimą reglamentuojančių teisės aktų.

Savo konkurentų pažinimas – svarbi mūsų veiklos dalis, užtikrinanti mūsų konkurencingumą rinkoje. Apie konkurentus renkame informaciją, ją naudojame ir ja dalijamės tik teisėtomis ir etiškomis priemonėmis.