Santykiai su akcininkais

Saugome savo akcininkų interesus, stengiamės dirbti pelningai, kartu plėtodami tvarų verslą.

Mūsų tikslas – ilgalaikis ir tvarus vertės akcininkams didinimas. Skaidriai ir nuolatos teikiame akcininkams informaciją apie grupės ir bendrovių finansinę būklę, informuojame apie svarbiausius pokyčius mūsų veikloje, kurie gali daryti įtaką jų turimai akcijų vertei. Nuolat bendraujame su akcininkais, visada atsižvelgiame į jų lūkesčius, atsakome į kylančius klausimus.